Maalin Barkeed   ee wax-barashada Pre-Kindergarten
Maantaba Codso!

Hadda is-qor maalin barkeed wax-barashada ka-hor- Kindergarten oo lacag la’aan ah dugsiyada:

 • Birch Grove Elementary School for the Arts
 • Crest View Elementary
 • Edinbrook Elementary
 • Fair Oaks Elementary
 • Garden City Elementary
 • Palmer Lake Elementary
 • Park Brook Elementary
 • Zanewood Community School - Saynis, Teknooloji, Injineering, Farshaxan iyo Xisaab (STEAM)

Maalin Kasta Maalin Barkeed Oo Lacag La’aan Ah Wax-Barashada Ka-Hor Kindergarten-Ka

Barnaamijkeena lacag la’aanta ah ee wax-barashada-ka-hor-kindergarten-ka ee maalinta barkeeda ah, waxa logu talo galay ilmaha 4-iyo5-sano jirka ee buuxin kara wax barashada maalin kasta oo uu iskuul jiro. Waa fursad wax-barasho oo la darsay isla markaasna kor u qaadaysa, iyo manhaj ku haboon ilmaha, oo u diyaarinaya inuu guul ka keeno wax-barashada kindergarten-ka iyo wixii ka sareeya.

Fasal baaxaddiisu yartahay, taasi macnaheedu waxaa weeye in cunuggaaga si shakhsi ah ay ugu dhug yeelanayaan shaqaale si heer sare ah loo soo taba-baray oo daryeeliya waxna baraya. Gaadiid lacag la’aan ah ayaa loogu talo galay sharci ahaan ardayga ku nool meel dugsiga (iskuulka ) u jirta 0.8 mile ama ka badan.

Barnaamijkaan lacag la’aanta ee wax-barashada ka-hor-kindergarten-ka waxaa suuro geliyay maal-gelinta dowladdu bixisay, kaasoo garowsaday isku xirnaanta fursadaha wax-barashada goor hore la bilaabo iyo horumarka uu ku talaabsanayo ardayga.

Barnaamijka lacag la’aanta ah ee wax-barashada ka-hor-kindergarten-ka waxaa ka helaysaa iskuullada:

 • Birch Grove
 • Crest View
 • Edinbrook
 • Fair Oaks
 • Garden City
 • Palmer Lake
 • Park Brook
 • Zanewood-STEAM

Maxaa laga Filayaa  wax-barashada Ka-Hor-Kindergarten-ka

Iyadoo ay jirayso kala duwanaansho iskuullada u dhexeysa ayaa haddana wax-barashada maalinkii ee ka-hor-kindergarten-ka waxay ka koobantahay:

 • Kullan aroortii ah/soo dhoweyn duhurka ka dib ah.
 • Waqtiga sheekada
 • Waqtiga ninba wuxuu doorto iyo koox yar oo shaqo wada qabanaysa
 • Layli Jir-dhis
 • Nashaadhaad (avtivities) ay koox-koox u samayniyaan
 • Booqashada maktabadda dugsiga (iskuulka) iyo kombiyuutorka
 • Cunto Fudud (Duhurka ka dib)

Cunuggayga muxuu ku baranayaa wax-barashada-Kindergarten ka hor?

Manhajkaayaga  wax-barashada ka-hor-kindergarten-ka wuxuu cunuggaaga u diyaarinayaa siduu ugu guuleysan lahaa wax-barashada Kindergarten. Hoos waxaa ku qoran tusaalayaal waxa uu cunuggaagu ku baranayo, wax-barashada ka horeysa-kindergarten:

Horumarinta Qofka & Bulshada

 • Qofka inu fikirkiisa cabrio, ka xiriira dareenka iyo baahiyaha jira
 • Barashada xirfadaha xakamaynta nafta
 • Isticmaalka ereyad iyo qaabab kale si loo xaliyo khilaafaadka

Xisaabta

 • Tirinta waxyaabaha
 • Ku celcelinta qaabab fudud (simple pattern)

Luuqadda & Aqris-Qorista

 • Isku xirka xarfaha iyo dhawaqa
 • Saadaalinta waxa dhici doona sheekada dhexdeeda, iyo ka hadalka iyo sawiridda waxaas
 • Aqoonsiga qaafiyadda ereyada

Saynis

 • Weyddii su’aalo oo jawaabtii raadi adigoo si firfircoon baaritaan u samayniya

Jir DHiska

 • DHaqaaji jirka si is raacsan
 • Barashada iyo xakamaynta dhaqdhaqaaqyada yar-yar si is raacsan

Muddada Kama Dambeysta Ah & Hannaanka Bakhtiyo Nasiibka

Codso mudada ku simman December31
Dugsiga hoose ee Birch Grove ee Fanka iyo Farshaxanka
(arji u gaar ah dugsiyada magnet ah)

Dugsiga hoose ee Birch Grove ee Fanka iyo Farshaxanka waa dugsi magnet ah oo leh oo codsigiisu mudo kama dambays ah oo gaar ah leeyahay. Codso dugsiga hoose ee Birch Grove muddad Baghtiya nasiibka kowaad eek u simman December 31, 2019. Arji online-ka ah wah waxaad ka helaysaa www.nws.k12.mn.us/magnet-lottery.html

Wixii faahfaahin ah iyo ama in lagaa caawiyo cadsiga ikuulka magnet-ka ah waxaad kala xiriiraysaa Northwest Suburban Integration School District tel: 763-450-1303.

Fiiro gaar ah: Ardayda is qoraya Pre-Kindergarten-ka laakiin wlaalahood ka waaweyn ay dhigtaan dugsiga Birch Grove, waxaa looga baahanayahay inay soo buuxiyaan codsiga magnet iskuulka ardayda pre-kindergarten-ka si toos ah ugama mid noqon karaan iskuulka iyadoo lagu salaynayo taas in walaalahood ka waaweyn ay dhigtaan.

Codso muddada ku simman Jannaayo 15
Dugsiyada: Crest View, Edinbrook, Fair Oaks, Garden City, Palmer Lake, Park Brook, Zanewood

Haddii ay codsiyada ay ka bataan iskuulka inta ka bannaan waxaa la isticmaalayaa Baghtiyo nasiibka (Lotteries).

Muxuu yahay hannaanka Baghtiya nasiibka (Lottery)?
Yeeysan ku seegin inaad soo dirto arjigaaga(Application) muddada ku simman Jannayo15, si laguugu tix geliyo inaad tahay qofkii ugu horeeyay baghti-nasiibka (Lottery). Baghti nasiibka ka dib, araajida aan la qaadan waxaa lagu daryaa baghti-nasibyada kuwaas ku xiga, ama waxaa la gelinayaa liiska sugitaanka. Taariikhda arjiga iyo iyadoo la tix gelinayo waxyaabaha hoos ku qoran ayaa araajida (Applications) mudnaanta loo kala siinayaa marka liiska sugitaanka la gelinayo.

Fiiro gaar ah:Ardyda ku nool iskuulka agtiisa ayaa la siinayaa muhimadda ugu sareysa ee is-diiwaan gelinta barnaamijka pre-kindergarten

Wixii ka dambeeya September 15, codsiyada waxaa loo fiirinayaa hadba sida meel banaan loo helayo:

 • Arday ku nool inta laga aadi karo (Attendance area) dugsiyada kale ee bixiya barnaamijka barnaamijka prekindergarten lacag la’aanta ah; iyo
 • Ardayda lagu qoraya dugsiyada hoose ee ka tirsan deegaanka ama kuwa ku nool meel ka baxsan dugsiyada degmmada (district).

DHammaan codsiyada, waxaa tix gelin dheeri ah la siinayaa  kuwa soo socda:

 1. Walaalaha – haddii ardayga walaalihiisa ay markii horaba dhiganayeen dugsiga la codsaday.
 2. Dra-yeelka ilmaha – Haddii ardayga meeshii lahu hayn jiray (child care) deegaanka dugsigs hoose la codsaday.
 3. SHaqaalaha – haddii waalidka/qaynuun ahaan qofka ilamaha mas’uulka ka ah haddii uu u shaqeeyo Degmmada.

Mudnaan iyo in la door-bido midnna uma dammaanad qaadayso ardayga in loo oggolaan doono inuu ka mid noqdo dhiganaysa dugsiyada deegaanka. Waa xiddidantahay waxa ka bannaan dugsiga.

Meelaha laga helayo wax-barasho Pre-Kindergarten oo lacag la’aan ah

Birch Grove Elementary School for the Arts
4690 Brookdale Dr., Brooklyn Park   |   763-561-1374
Gelinka Aroornimo: 9:30Aroortii. – 12 Duhrnimo.   |   Duhurka dabadii: 1:30 Duhurnimo. – 4 Galabnimo.
Dr. Ronald Salazar, Principal

Crest View Elementary
8200 Zane Avenue N., Brooklyn Park   |   763-561-5165
Gelinka Aroornimo: 8:50 Aroortii. – 11:20 Barqanimo.   |   Duhurka dabadii: 12:50 Duhurnimo. – 3:20 Galabnimo .
Shawn Stibbins, Principal 

Edinbrook Elementary
8925 Zane Avenue N., Brooklyn Park   |   763-493-4737
Gelinka Aroornimo: 8:50 Arortii. – 11:20 Barqanimo.   |   Duhurka dabadii: 12:50 Duhurnimo. – 3:20Galabnimo.
Aaron Krueger, Principal

Fair Oaks Elementary
5600 65th Ave. N, Brooklyn Park   |   763-533-2246
Gelinka Aroornimo: 9:30Aroortii. – 12 Duhrnimo.   |   Duhurka dabadii: 1:30 Duhurnimo. – 4 Galabnimo.
Sara Looby, Principal

Garden City Elementary
3501 65th Ave. N, Brooklyn Center   |   763-561-9768
Gelinka Aroornimo: 9:30 Aroortii. – 12 Duhurnimo.   |   Duhurka dabadii: 1:30 Duhurnimo. – 4 Galanimo.
David Branch, Principal

Palmer Lake Elementary
7300 W. Palmer Lake Dr., Brooklyn Park   |   763-561-1930
Gelinka Aroornimo: 8:50 Aroortii. – 11:20Barqanimo.   |   Duhurka dabadii: 12:50Duhurnimo – 3:20 Galabnimo.
Sarah Schmidt, Principal

Park Brook Elementary
7400 Hampshire Ave. N, Brooklyn Park   |   763-561-6870
Gelinka Aroornimo: 8:50 Aroortii – 11:20 Barqanimo.   |   Duhurka dabadii: 12:50 Duhurnimo. – 3:20 Galabnimo.
Scott Taylor, Principal

Zanewood Community School STEAM
7000 Zane Ave. N, Brooklyn Park   |   763-561-9077
Gelinka Aroornimo: 9:30 Aroornimo. – 12 Duhurnimo.   |   Duhurka dabadii: 1:30 Duhurnimo. – 4 Galabnimo.
Adrain Pendelton, Principal

Xarunta Is-Diiwaan Gelinta
7051 Brooklyn Boulevard, Brooklyn Center, MN 55429   |   763-585-7350
Saacadaha:  Isniin-Jimce, 7:30 subaxnimo. ilaa 3:30 galabnimo
www.district279.org/enrollment

Taariikhda maalmaha muhiimka ah

Hadda is-diiwaan geli! Weydiin? Wac 763-585-7350 ama e-mailkan enrollmentcenter@district279.org.

December 31, 2019
Waa maalinta ugu dambaysa lottery kowaad ee dugsiga Birch Grove
Haddii aad doonayso inaad cunuggaaga ka diiwaan geliso dugsiga hoose ee Birch Grove ee Fanka iyo Farshaxanka codsigaaga soo gudbi inta ku simman December 31, si aad u noqoto kan ugu horeeyo ee loo tix geliyo Baghtiyo nasiibka (Lottery). Waxaad ka buuxsan kartaa www.nws.k12.mn.us/magnet-lottery.html.

Jilaalka (Winter) 2020
Ballanso Baaritaanka DHallaanka yar-yar
Baaritaanka dhallaanka yar-yar  wuxuu lacag la’aan u yahay caruurta da’doodu u dhexayso seddex ilaa shan sano, waana shuruud looga baahanyahay intaysan gelin Kindergarten. Baaritaanka waxaa ku jira in la fiiriyo arragooda, maqalkooda iyo horumarka korriimadooda; waxaana dib u fiirin lagu samayniyaa tallaaladooda*  waxaana jiray talo siin waalidiinta si shakhsi loogu samayniyo oo la xiriirta ilmaha horumarkooda wixii baahi ah ee soo baxa. Fadlan waxaad wacdaa 763-391-8777 ama ballan ku sameyso online-ka : www.district279.org/screeningapt

Janaayo 15, 2020
Waa maalinta baghtiyo nasiibka kowaad (First Lottery) ee dugsiyada Crest View, Edinbrook, Fair Oaks, Garden City, Park Brook, Palmer Lake and Zanewood
Codsigaaga gudbi wixii ka horeeya bisha Janaayo 15, si laguugu tix-geliyo baghtiyo nasiibka kowaad (first lottery) ee dugsiyada hoose ee kor lagu soo sheegay ama keen/email ugu soo dir xarunta dhexe ee is-qorist, ee 7051 Brooklyn Boulevard, Brooklyn Center, MN, 55429.

Maarso 6, 2020
Waa maalinta ugu dambaysa ee Baghtiyo nasiibka labaad (Second Lottery

Maajo 1, 2020
Waa maalinta ugu dambeyso ee Baghtiyo seddexaad (Third Lottery)

Xagaaga (Summer) 2020
Cusboonaysii tallaalada cunuggaaga
SHarciga gobolka (State) waxaa laysaga baahanayahay in ilmaha dhiganaya Pre-Kindergarten ay keenaan cadayn qoraal ah inay qaateen tallaalada cudurrada soo socda (ama laga cafiyay*): Cagaarsho A & B, Gawracatada, Teetanada, Xiiq-DHeerta, (DTaP/DT); Busbus, Qaamo-qashiir, iyo Jadeeco (MMR), Polio, Nimooniya, Furuq, iyo Hargabka-B (Hib). Haddii aad wax weydin ah ka qabto tallaaladan ama aad doonay isbitaal bixinaya tallaal lacag la’aan ah fadlan wac lamabarka xarunta is-diiwaan gelinta 763-585-7350.

La soco xogta la xiriirta gaadiidka iyo kulannada!
Xilliga xagaaga  ah cunuggaaga waxa u aqri, waxaadna u diyaarisaa cunuggaaga farxadda aalinta ugu horeysa iskuulka! Xogta gaadiidka boostada ayaa loo soo dhigayaa qoysaska ilmahooda diiwaan geliyay toddobaadka ugu dambeeya bisha August.

*Waa la oggolyahay qaynuun ahaan in la cafiyo tallaalada sababo la xiriira caafimaadka iyo waxyaabaha uu qofka rumaysanyahay.